LogoColorTextBelow

  Behandlingar  

Hälso-besiktning
första gången

  • Tillsammans väljer vi ut vilka organ , leder, system, hjärnan, mm. och skannar av det.
  • Annalyserar skanningen som visar vad som belastar kroppen och tillståndsgrad som bakterier, virus, svamp och parasiter.♦ Val av föda efter blodgrupp.       ♦Allergener. ♦ E-medeltillsatser. ♦El-smogg.♦Tungmetaller o sprutmedel
  • Behandling med högteknologisk frekvens-terapi som försvagar de patogena organismer och stärker funktionen i sina egna celler.
      Utan biverkningar!

Hälso-besiktning
andra gången och framåt

  • Samma som första gången och här vet vi mer om hälso-åtgärder. Riktar kraften mer inom de områden som behöver stärkas upp och förstår mer vad som är orsaken som ligger bakom obalansen.
  • Här kan vi gå in och testa val av hälso-produkter för det enskilda organet. Dos -mängd och när på dagen det ska intagas! 

Hälso-besiktning
av några organ

  • En mindre skanning , annalys och behandling. Då ser man hälso-statusen efter olika livsstils-åtgärder!

Övrigt

Målet är att stärka kroppens organ och att få bort alla patogener som förgiftar våran kropp, rätt mat, mineraler, eliminera yttre belastningar, mm
Då kommer den inre läkaren att hålla kroppen frisk.

Quantmedicin   ( Under uppbyggnad ! )