LogoColorTextBelow

   Priser

Man kan göra en Hälso-besiktning en gång per år och se hur hälso-statusen är eller vid återbesök se hur kroppen återhämtar sig vid varje behandling.
Ge din egen kropp en bättre hälsa och förståelse.
 

Hälso-besiktning  stora    hela kroppen 1600kr
Anamnes, skanning, analys, behandling, rådgivning     ca:2,5 tim
(Skriv ned din blodgrupp)
Hälso-besiktning  mellan    hela kroppen                                        1300kr
Anamnes, skanning, analys, behandling, rådgivning     ca:2,0 tim
 
Hälso-besiktning  lilla     hela kroppen                                        975kr
Anamnes, skanning, analys, behandling, rådgivning     ca:1,5 tim
 
Hälso-besiktning       av enstaka organ                          ca:0,5 tim 400kr
Hälso-besiktning        av några organ                              ca:1,0 tim 650kr
Anamnes, skanning, behandling och rådgivning
Hälso-besiktning           av  hela kroppen                        ca:1,5 tim 975kr
Anamnes, skanning, analys och rådgivning       

Bioresonans på avstånd
Hälso-balansering      med ökad livsenergi                 ca: 1,0 tim 1550kr
Anamnes, skanning+behandling, e-hänge, balansering på  avstånd     2 tim x 5 varannan vecka.
 
Hälso-balansering   påfyllning 500kr
Skanning+behandling 2 tim x 5 varannan vecka på avstånd.
 

Inbetalning   Bg 266-8929     (obs skriv ditt namn i medelandet)
Swish   1233712171

Vid förhinder:  Meddela Omgående!
Vid utebliven ankomst pga glömska av beställd bokad tjänst debiteras 50% av kostnaden.

Livsstil att tänka på

Det är viktigt att man tänker igenom sin hälsa om man vill förändra sin livsstil! 
Att man är motiverad och ta sitt eget ansvar för att få en bättre hälsa.
HälsoDax stödjer dig.